Pages

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

 MỘT SỐ MẪU CÂU TIẾNG TRUNG KHI ĐI DU LỊCH


1. Mẫu câu khi di chuyển trên đường

 • 去机场多少钱?  /Qù jīchǎng duōshǎo qián?/ Đến sân bay hết bao nhiêu tiền?
 • 你想去哪旅行?/Nǐ xiǎng qù nǎ lǚxíng?/  Bạn muốn đi du lịch ở đâu?
 • 你能等我五分钟吗?/Nǐ néng děng wǒ wǔ fēnzhōng ma?/  Bạn có thể đợi tôi 5 phút không?
 • 到了,总共30块。 /Dàole, zǒnggòng 30 kuài./  Đến nơi rồi, tổng cộng 30 tệ.
 • 你知道怎么去这个地方吗? /Nǐ zhīdào zěnme qù zhège dìfāng ma?/  Bạn có biết cách để đến nơi này không?
 • 请带我去这个地址。  /Qǐng dài wǒ qù zhège dìzhǐ./  Vui lòng đưa tôi đến địa chỉ này.
 • 可以开快一点吗,我有急事。/Kěyǐ kāi kuài yīdiǎn ma, wǒ yǒu jíshì./  Có thể lái nhanh hơn được không, tôi đang có việc gấp.
 • 你不要开得太快,我害怕。 /Nǐ bùyào kāi dé tài kuài, wǒ hàipà./  Đừng lái xe nhanh quá, tôi sợ.
 • 请问,我们八点钟能到吗? /Qǐngwèn, wǒmen bà diǎn zhōng néng dào ma?/ Xin hỏi, chúng ta có thể đến đây lúc 8 giờ được không?
 • 对不起,我没有带零钱。 /Duìbùqǐ, wǒ méiyǒu dài língqián./  Xin lỗi, tôi không mang tiền lẻ


2. Mẫu câu về du lịch

 • 我打算今年暑假去中国。/Wǒ dǎsuàn jīnnián shǔjià qù Zhōngguó./ Tôi định nghỉ hè năm nay đi Trung Quốc.
 • 我要带多少钱? /Wǒ yào dài duōshǎo qián?/ Tôi phải mang theo bao nhiêu tiền?
 • 我应该去哪儿旅行啊? /Wǒ yīnggāi qù nǎ’er lǚxíng a?/ Tớ nên đi du lịch ở đâu đây nhỉ?
 • 这里风景好美! /Zhèlǐ fēngjǐng hǎoměi./ Phong cảnh ở đây đẹp quá.
 • 包价旅行要花多少钱?  /Bāo jià lǚxíng yào huā duōshǎo qián?/  Du lịch trọn gói hết bao nhiêu tiền? 
 • 要不要提前准备旅行计划?  /Yào búyào tíqián zhǔnbèi lǚxíng jìhuà?/  Có cần chuẩn bị trước kế hoạch du lịch không?
 • 我想找一位地道的导游。/Wǒ xiǎng zhǎo yī wèi dìdào de dǎoyóu./ Tôi muốn tìm một hướng dẫn viên du lịch bản địa.
#học_tiếng_trung_tại_đà_lạt
Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSSComments RSSBack to top
© 2011 Học tiếng trung tại Đà Lạt ∙ Designed by BlogThietKe | Distributed by Rocking Templates
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0