Pages

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2023

Từ vựng tiếng trung về kinh doanh

 TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VỀ KINH DOANH1.公司 gōngsī: ng ty
2.市场 shìchǎng: chợ
3.企业 qǐyè: doanh nghiệp
4.投资 tóuzī: đầu tư
5.银行 yínháng: ngân hàng
6.美元 měiyuán: đô la
7.资金 zījīn: tư bản
8.业务 yèwù : kinh doanh
9.增长 zēngzhǎng: tăng trưởng
10.产品 chǎnpǐn: sản phẩm
11.价格 jiàgé: giá cả
12.管理 guǎnlǐ: quản lý
13.经济 jīngjì: nền kinh tế
14.风险 fēngxiǎn: rủi ro
15.贷款 dàikuǎn: nợ
16.大盘 dàpán: large cap
17.行业 hángyè: ng nghiệp
18.基金 jījīn: quỹ
19.金融 jīnróng: Tài chính
20.生产 shēngchǎn: Sản xuất
21.经营 jīngyíng: quản lý (động từ)
22.财经 cáijīng: tài chính kinh tế
23.客户 kèhù: khách hàng
24.上市 shàngshì to float : ng ty lên sàn chứng khoán
25.上市公司 shàngshì gōngsī: niêm yết ng ty
Hình ảnh Top 50 từ vựng tiếng Trung trong kinh doanh 1
26.交易 jiāoyì: Giao dịch
27.监管 jiānguǎn: Giám sát
28.上涨 shàngzhǎng: tăng trưởng, phát triển
29.销售 xiāoshòu: bán hàng
30.走势 zǒushì: xu hướng
31.股票 gǔpiào: Chứng khoán
32.个股 gègǔ: Cổ phiếu cá nhân
33.发行 fāxíng: phát hành / xuất bản
34.资产 zīchǎn: Tài sản
35.品牌 pǐnpái: nhãn hiệu
36.保险 bǎoxiǎn: bảo hiểm
37.行情 hángqíng: Bảng báo giá
38.下跌 xiàdiē: đi xuống
39.人民币 rénmínbì: nhân dân tệ
40.大幅 dàfú: Quy mô lớn
41.改革 gǎigé: cải cách
42.全球 quánqiú: toàn cầu
43.消费者 xiāofèizhě: khách hàng
44.产业 chǎnyè: ng nghiệp
45.金融机构 jīnróng jīgòu: viện Tài chính
46.反弹 fǎntán: Hồi phục
47.利润 lìrùn: lợi nhuận
48.信息 xìnxī: thông tin
49.股价 gǔjià: Giá cổ phiếu
50.成本 chéngběn: Giá cả

LIÊN HỆ HỌC TIẾNG TRUNG TẠI ĐÀ LẠT:
Điện thoại: 0963647738
Địa chỉ: 193a/1 Phan Đình Phùng - phường 2- Đà Lạt
Tất cả cảm xúc:
258

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSSComments RSSBack to top
© 2011 Học tiếng trung tại Đà Lạt ∙ Designed by BlogThietKe | Distributed by Rocking Templates
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0