Pages

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

Cách dùng 刚 trong tiếng trung

 Cách dùng 刚 trong tiếng trung

(Vừa, vừa mới)

Phó từ 刚 chỉ hành động hoặc tình huống xảy ra cách đây không lâu, được dùng sau chủ ngữ và trước động từ.VD: 我 上午 借 这 本 书, 怎么 找 不 到 了?

【Wǒ shàngwǔ gāng jiè zhè běn shū, zěnme zhǎo bù dàole?】

Tôi buổi sáng vừa mượn quyển sách này, tại sao tìm không thấy nữa?


我 和 丈夫 结婚 的 时候, 每天 都 觉得 很 幸福,在 一起 有 说 不 完 的 话

【Wǒ hé zhàngfū gāng jiéhūn de shíhòu, měitiān dōu juédé hěn xìngfú, zài yīqǐ yǒu shuō bù wán dehuà】

(Tôi và chồng lúc vừa kết hôn, mỗi ngày đều cảm thấy rất hạnh phúc, cùng nhau nói không hết chuyện)


Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSSComments RSSBack to top
© 2011 Học tiếng trung tại Đà Lạt ∙ Designed by BlogThietKe | Distributed by Rocking Templates
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0